Условия за ползванеПоследна актуализация: 26 февруари 2021

Този уебсайт е собственост на Solvy Europe Ltd. Потребителят се съгласява, осъществявайки връзка с този уебсайт, да бъде обвързан с условията посочени по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този уебсайт е обект на авторско право със всички запазени права. Всяко цялостно или частично прехвърляне за локално ползване, съхраняване, копиране, възпроизвеждане, предаване, разпространение, изменяне или по друг начин използване на съдържанието на този сайт, включително на приложенията и на програмите предложени в него, без предварителното писмено съгласие на Solvy Europe Ltd, е забранено, освен в границите позволени от Закона за авторското право и сродните му права и при условие че забележките за авторско право или друго условие, не са премахнати или променени при такова ползване.

Без покана или предложение

Този уебсайт има само информационни цели. Нищо в неговото съдържание не е насочено към и не трябва да се разбира като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на клиенти от страна на Solvy Europe Ltd или свързано с Solvy Europe Ltd дружество, за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка или инструмент.

Обхват на информацията

Solvy Europe Ltd е положила всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, Solvy Europe Ltd не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този уебсайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

Промени в уебсайта на Solvy Europe Ltd

Solvy Europe Ltd си запазва правото да промени, премести, заличи уебсайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

Хипервръзки

Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Solvy Europe Ltd и Solvy Europe Ltd по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

Изключване на отговорност

Solvy Europe Ltd не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на уебсайта на Solvy Europe Ltd. Това се отнася и за случаите, в които Solvy Europe Ltd посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

Правни ограничения

Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този уебсайт. Лицата, за които се отнася тази забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, трябва да напуснат сайта.

Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто преживяване при сърфиране. Продължавайки да използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитките.