Информация за обработване и защита на лични двнниПоследна актуализация: 31 декември 2021

Solvy Europe Ltd (Дружество), учредено и регистрирано в Малта под № C85658, със седалище и адрес на управление: Cornerline, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9039, Malta (Малта) web: www.vnoska.bg, тел. +356 9966 6797, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Настоящата информация има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Solvy Europe Ltd дейност. Информацията включва следното:

Какви данни обработваме

В хода на своята дейност Solvy Europe Ltd обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, Solvy Europe Ltd обработва някои или всички от изброените данни.

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме Ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Източници на данни

Събираме горепосочените данни по следните начини:

За какви цели Solvy Europe Ltd обработва вашите данни

Solvy Europe Ltd обработва Вашите лични данни за следните цели:

Директен маркетинг

За целите на директния маркетинг, ние използваме и обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите най-нови продукти и услуги.

Информацията, която имаме за Вас, се състои от данните, които Вие сте ни предоставили при ползването на нашите продукти и услуги, такива, които събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии (напр.: посещение на интернет страницата на Дружества), за да достъпите нашите продукти и услуги.

Обработваме тази информация, за да можем да предположим какви биха били Вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от Дружество продукти и услуги. Изготвеното въз основа на наличните данни предположение се съпоставя с условията на нашите или на партньорите ни продукти/услуги, като по този начин се стремим да преценим кои продукти, услуги и офертите към тях биха били интересни и полезни за Вас като наш съществуващ или потенциален клиент.

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

След получаване на възражение от Ваша страна Дружество преустановява обработването на Вашите данни за тези цели.

На какво основание Solvy Europe Ltd обработва вашите лични данни

Solvy Europe Ltd обработва Вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

Трети лица, на които Solvy Europe Ltd предоставя лични данни

Solvy Europe Ltd няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели:

При кандидатстване от Ваша страна за продукт "Вноска" на интернет страницата на Solvy Europe Ltd, Банката извършва обработка на Вашите данни (т.нар. кредитен скоринг),която е необходима с цел вземане на решения за отпускане на кредит.

Solvy Europe Ltd предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Правата ви като субект на данни, които Solvy Europe Ltd обработва

Имате право:

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на Вашето искане.

Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането Ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще Ви обясним причините за това.

Автоматизирани анализи

Използваме системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин взимаме информирани бизнес решения, определяме сегмента, в който Вие попадате, подобряваме качеството на нашите продукти и услуги, проверяваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи, осъществяваме дългосрочно статистическо моделиране. Освен това, автоматизираният подход ни помага да гарантираме, че можем да предоставим на Вас бързо и ефективно обслужване в съответствие с Вашите очаквания. Тези автоматизирани анализи могат да доведат до промяна на продуктите, услугите или условията по тях, които можем да Ви предложим сега или в бъдеще.

Срок за съхранение на вашите данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията, във връзка с което са събрани Вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

Ще извършваме съхранение на данните Ви поради следните причини:

Съхранението и обработването на Вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини.

Длъжностно лице по защита на данните

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Solvy Europe Ltd, дружество определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: Димитри Злобин, тел. +356 9966 6797, е-mail: dpo@vnoska.bg.

Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

Промени в настоящата информация

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да Ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на Solvy Europe Ltd (www.vnoska.bg).

Solvy Europe Ltd счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто преживяване при сърфиране. Продължавайки да използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитките.